PELIKAN PETROS – Bio je maskota Mikonosa mnogo godina. Na ostrvu se pojavio posle jedne oluje 1954. godine i od tada postao stalni stanovnik ostrva i svakako najveća atrakcija. Uginuo je posle 30 godina, a gubitak takve "ličnosti" duboko je pogodio kako mikonjane, tako i turiste, pa su odlučili da mu nadju zamenu. Na ostrvo su dovedeni drugi pelikani i tako je nastavljena tradicija. Pružajući im veliku brigu i zaštitu, od strane ostrvljana, Petrosov duhjoš uvek živi u njegovim sledbenicima do današnjih dana.


VETRENJAČE – Od 16. veka pa do danas jedan od najprepoznatljivijih znakova Mikonosa su vetrenjače. Mikonos je smešten na glavnoj morsko-trgovačkoj maršuti koja je u vreme ujedinjene Venecije povezivala Evropu i Aziju. Potreba da se prečisti zrnevlje žita i samelje radi lakšeg transporta, u kombinaciji sa snagom vetra, napravili su od Mikonosa savršenu lokaciju. Lak prilaz luci je bio neophodan, tako da je najveći broj vetrenjača smešten u i oko glavne luke. Sa dolaskom industrijalizacije važnost vetrenjača počinje da slabi i njihov broj da opada. Danas one samo podsećaju da su nekada bile važan činilac u stvaranju istorije Mikonosa.


MALA VENECIJA – Tamo gde se najzapadniji deo grada spaja sa morem, nalazi se deo koji se zove "Mala Venecija". Tu su male zgrade sagradjene upravo na morskom rubu, čiji su balkoni takoreći vise nad vodom.
Za vreme 16. i 17. veka kada je bilo rasprostranjeno piratstvo, smatra se da je ovaj deo grada bio korišćen za brz utovar i istovar robe s mora na kopno i obrnuto.


PARAPORTIANI – Jedno od najpoznatijih arhitektonskih izdanja u celoj Grčkoj je crkva "Paraportiani". Nalazi se blizu ulaza u glavnu luku i predstavlja centralnu, tzv. " glavnu tačku" najstarijeg dela grada, koji se zove Kastro. Njeno ime u prevodu znači unutrašnja ili druga vrata. Zidovi crkve izgradjeni su od kamena koji se nalazio u okruženju. Paraportiani je ustvari grupa od pet manjih crkava, čija je izgradnja započela još 1475. godine. Četiri crkve izgradjene zajedno, formirale su bazu za petu crkvu koja je smeštena na vrhu, stvarajući centralnu kupolu.

mykonos cafe & travelMYKONOS CAFE
BEOGRAD
Čarli Čaplina12
Tel:011 329 4809
Mob:060 766 49 38
E-mail:

info@mykonoscafe.rs
   
© 2010 Mykonos cafe & travel d.o.o.
WEBDESIGN: Ν Τ Ε Γ Ι Α Ν 2010